Rapportage

Vier vormen, daardoor altijd op maat.

1. Online
Zodra het veldwerk van uw onderzoek is gestart krijgt u inzage in de online rapportage. Via grafieken en tabellen kunt u live meekijken met de opbouw van de resultaten. Na het sluiten van het veldwerk kunnen er op aanvraag kruisingen op de data beschikbaar worden gemaakt. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een kruising naar geslacht en/of leeftijd. Daarnaast kunnen er korte tekstuele interpretaties bij de gevonden resultaten worden toegevoegd.

2. Highlight rapportage
Een PowerPointpresentatie waarbij de resultaten aan de hand van figuren en tabellen worden gepresenteerd. Iedere sheet bevat een tekstvak waarin de resultaten ‘bullet-gewijs' worden besproken. Iedere highlight rapportage eindigt met een sheet waarin aanbevelingen worden gedaan. In de bijlagen vindt u de door u gewenste kruistabellen (inclusief gemarkeerde significante verschillen) en de open respons.

3. Tabellenrapport
Wanneer u een document van uw onderzoek wenst, kunt u kiezen voor een tabellenrapport. In deze rapportagevorm wordt iedere vraag in een figuur weergegeven met hierbij de door u gewenste kruistabellen. Significante verschillen tussen groepen worden gemarkeerd. Elk tabellenrapport van Enigma Research bevat een management samenvatting van de resultaten inclusief aanbevelingen. In de bijlage vindt u de open respons.

4. Schriftelijk rapport
De meest uitgebreide rapportagevorm. Net als bij een tabellenrapport wordt iedere vraag in een figuur weergegeven met hierbij de door u gewenste kruistabellen. Significante verschillen tussen groepen worden gemarkeerd. Alle figuren worden afzonderlijk voorzien van een interpretatie. De schriftelijke rapportage bevat uiteraard ook een management samenvatting inclusief advies. In de bijlage vindt u alle open respons.

SPSS of Excel bestand
Indien uw organisatie zelf over voldoende capaciteit beschikt om analyses uit te voeren, is het mogelijk om de resultaten aan te leveren in een Excel-database of in een volledig gelabeld SPSS bestand.