Werkwijze

Gedegen door vaste structuur.

Bij Enigma Research helpen wij u graag om een antwoord te vinden op uw onderzoeksvraag. Om tot het beste resultaat te komen vinden wij een nauwe samenwerking in het onderzoekstraject van essentieel belang. Ieder onderzoekstraject begint met een gesprek (1) om tot de juiste formulering van de onderzoeksvraag te komen. Om de onderzoeksvraag helder op papier te krijgen, starten we met het stellen van de juiste vragen. In dit vraaggesprek zijn we niet bang om de discussie met u aan te gaan. Dit alles voor uiteindelijk het beste resultaat.

Aan de hand van de geleverde input uit het gesprek zullen wij een op maat gemaakte (concept)vragenlijst voor u opstellen. Indien u akkoord bent met het onderzoeksinstrument wordt deze geprogrammeerd in ons online onderzoekssysteem. Uiteraard is het mogelijk om de vragenlijst op te maken in uw eigen huisstijl (2). Wanneer de vragenlijst is geprogrammeerd, kan uw doelgroep benaderd worden voor het onderzoek. Uw doelgroep kan bestaan uit uw eigen klantenkring; het is echter ook mogelijk om uw onderzoek aan één van de online panels, (zowel consumenten als zakelijk) waar Enigma Research toegang tot heeft, voor te leggen (3). Tijdens de veldwerkperiode (4) houdt Enigma Research u op de hoogte van het behaalde responspercentage. Op het moment dat het veldwerk is afgerond, zal de onderzoeksdata worden geanalyseerd (5) en ontvangt u een rapportage op de wijze die u bij ons heeft aangegeven (6).

Klik hier voor meer informatie over de verschillende rapportagemogelijkheden van Enigma Research.