Mobiel / app onderzoek

Bijna iedereen heeft een smartphone en steeds meer zaken worden via de mobiel afgehandeld. Al onze onderzoeken zijn dan ook geoptimaliseerd voor de smartphone. Heeft uw organisatie een iPhone- of Android app en bent u benieuwd hoe deze door de gebruikers wordt beoordeeld? Enigma Research helpt u graag met het beschikbaar maken van een vragenlijst binnen de applicatie.

Onderzoek in de iPhone- of Android app van uw organisatie
Bij Enigma Research kunnen wij u helpen om onder de gebruikers van de iPhone- of Android applicatie van uw organisatie een onderzoek uit te voeren. Het plaatsen van een vragenlijst in de applicatie is zeer eenvoudig en kan doorgaans zonder het technisch updaten van de applicatie gerealiseerd worden. De meest voor de hand liggende wijze is het aanmaken van een nieuwsbericht, waarin u de gebruikers oproept om deel te nemen aan het onderzoek. Een andere mogelijkheid is het plaatsen van een advertentie welke verwijst naar het onderzoek. De respons op het onderzoek wordt via de mobiele internetverbinding van de respondent opgeslagen in onze beveiligde database. Nadat het veldwerk is afgerond, staat de onderzoeksdata direct beschikbaar voor nadere analyse. Er zijn bij Enigma Research verschillende rapportagevormen mogelijk.

Klik hier voor enkele praktijkvoorbeelden (casussen). Wilt u zelf ervaren hoe onderzoek op de mobiele telefoon eruit ziet? Ga dan met uw smartphone naar www.enigmaresearch.nl/voorbeeldonderzoek.