Stemmen

Bij sommige (raads)besluiten is het belangrijk om alle inwoners te betrekken. Een volksraadpleging kan in sommige gemeenten plaatsvinden via een referendum, maar dit is niet in alle gemeenten mogelijk. Daarbij leent niet iedere stemming zich voor het organiseren van een officieel referendum. Een stemming organiseren samen met Enigma Research is dan een alternatief.

Zowel online als offline
Iedere stemgerechtigde krijgt een brief thuisgestuurd. In deze brief wordt een link gecommuniceerd waar men met een laptop, telefoon of tablet naar toe kan gaan om de stem uit te brengen. Voordat een inwoner toegang krijgt tot het stemformulier, moet een persoonlijke inlogcode worden ingevuld. Deze persoonlijke inlogcode wordt door Enigma Research gegenereerd en staat in de brief. Na het invullen van de persoonlijke inlogcode kan een inwoner eenmalig stemmen. Ook aan inwoners die niet digitaal vaardig zijn wordt gedacht; zij kunnen het stemformulier op papier terugsturen. Enigma Research zorgt voor een tijdige verwerking.

Zuiverder dan een online poll
Door te werken met een benadering per brief en een persoonlijke inlogcode kan ervoor worden gezorgd dat alleen stemgerechtigden hun stem kunnen uitbrengen en dat inwoners maar één keer kunnen stemmen. Er wordt voorkomen dat de stemming ‘vervuild’ wordt door mensen die bijvoorbeeld niet in de gemeente wonen of vaker dan één keer hun stem uitbrengen; bij een online poll o.i.d. valt dit vaak niet te garanderen.

AVG-proof
De anonimiteit van de stemgerechtigden is gewaarborgd en onze methode is “AVG-proof”. Enigma Research ontvangt geen adresgegevens van inwoners en weet niet welke persoonlijke inlogcode naar welke inwoner wordt gestuurd. Als onderzoeksbureau zijn wij enkel op de hoogte van de codes die in omloop zijn.

Tijdens de stemming krijgt u als opdrachtgever live inzage via een online rapportage. Na afronding van de stemming kunt u kiezen uit verschillende rapportagevormen.