Online (burger)panels

Nederlanders geven steeds vaker, gevraagd of ongevraagd, via het internet hun mening over de dienstverlening van bedrijven en gemeenten. Mede door de opkomst van sociale media komt de macht vandaag de dag nog meer bij particulieren te liggen. Hier kunt u op inspelen. Door gebruik te maken van een online (burger)panel kunt u gericht meten wat er leeft en meningen in kaart brengen.

Bedrijven
Heeft uw bedrijf een grote klantendatabase (zakelijk of particulier) waarmee u regelmatig wilt sparren? Dan is een online panel het ideale instrument voor het verkrijgen van gedegen onderzoeksinformatie. Regelmatig proactief vragen naar de mening van uw doelgroep levert niet alleen vroegtijdig gerichte sturingsinformatie op, het zorgt ook voor andere invalshoeken en nieuwe ideeën die bijdragen aan het succes van uw marketingstrategie.

Gemeenten
Via een online burgerpanel kunt u op een laagdrempelige en kostenefficiënte manier burgerparticipatie stimuleren. Burgers, die zich via het internet inschrijven voor het panel, worden regelmatig uitgenodigd om, via een online vragenlijst, hun mening te geven over bepaalde onderwerpen.

Technisch
Enigma Research ontzorgt u: wij maken voor u een panelwebsite en voeren de taken, met betrekking tot beheer van het panel, voor u uit. Uiteraard adviseert Enigma Research u ook bij het opstellen van de vragenlijsten en verzorgen wij de dataverzameling. Na afloop kunt u via een heldere rapportage gelijk concreet met de resultaten aan de slag. Ieder persoon die zich inschrijft als panellid wordt automatisch uitgenodigd voor een inschrijfvragenlijst. Hierin staat een aantal vragen (zoals geslacht, leeftijd etc.) die als standaard achtergrondvariabelen worden opgeleverd bij elk vervolgonderzoek. Het voordeel van een inschrijfvragenlijst is dat u deze vragen niet bij elk onderzoek opnieuw hoeft te stellen. Uiteraard krijgen de panelleden de mogelijkheid om de gegevens uit de inschrijfvragenlijst, via hun persoonlijke pagina op de panelwebsite, aan te passen.

Enigma Research beheert de volgende online (burger)panels: WesterkwartierPanel, RegioNoordPanel, Noordz Panel.