Jaarbeurs Utrecht

De centrale plaats in Nederland voor beurzen, congressen en vergaderingen.

Jaarbeurs Utrecht organiseert jaarlijks verschillende seminars. Het verzamelen van feedback op deze seminars vond voorheen plaats door de deelnemers achteraf per e-mail uit te nodigen voor een online evaluatieonderzoek. Het aantal mensen dat gehoor gaf aan deze uitnodiging was lager dan gewenst.

Om de respons te verhogen, heeft Jaarbeurs Utrecht daarom de samenwerking met Enigma Research gezocht. Door het evaluatieonderzoek in het "responsive" onderzoekssysteem van Enigma Research aan te bieden, kunnen deelnemers nu direct na afloop van de seminar uitgenodigd worden voor een kort evaluatieonderzoek. Men kan zijn of haar mening geven via een online vragenlijst, die te benaderen is via de smartphone, tablet of laptop.

Benadering
Er wordt op meerdere manieren aandacht gevraagd voor het evaluatieonderzoek. Zo ontvangen deelnemers bij binnenkomst een visitekaartje met daarop een QR-code die verwijst naar het evaluatieonderzoek. Tevens wordt er aan het eind van ieder seminar een sheet getoond die oproept om deel te nemen.