Leeuwarder Courant

De nieuwsvoorziener van Fryslân.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder de gebruikers van de LC app. Het doel van het onderzoek was tweeledig. Ten eerste wilde de uitgever graag in kaart brengen hoe de verschillende functionaliteiten van de app werden beoordeeld, op welke momenten de app werd gebruikt en welke soort nieuwsartikelen het best werden gelezen; landelijk, regionaal of bijvoorbeeld het sport nieuws. 

Daarnaast wilde de uitgever meer te weten komen over de demografie van de gebruikers. Hierbij is onder andere naar geslacht en leeftijd gevraagd. Deze gegevens worden nu gebruikt in de communicatie richting de mobiele adverteerdersmarkt en bij toekomstige positioneringsonderzoeken. Verder is onderzocht hoeveel procent van de app gebruikers een abonnement heeft op de Leeuwarder Courant. Dit om het aanvullend bereik van de app vast te kunnen stellen.

Benadering
De gebruikers zijn via een advertentie in de app benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Doordat deze advertentiemogelijkheid reeds in de LC app beschikbaar was, kon het onderzoek zonder "app-update" geplaatst worden. De advertentie stuurde de gebruikers direct door naar de vragenlijst. De veldwerkperiode was twee weken, daarna is het onderzoek gesloten door de advertentie weer uit de app te verwijderen.