1limburg

De bron voor al het (sport)nieuws uit Limburg.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder de gebruikers van de 1Limburg apps. 1Limburg is een gezamenlijk initiatief van Media Groep Limburg BV en Televisiebedrijf Limburg BV. De app van 1Limburg biedt het laatste (sport)nieuws uit Limburg.

Het doel van het onderzoek was om in kaart brengen hoe vaak de app van 1Limburg wordt gebruikt, wat men van de gebruiksvriendelijkheid vindt en hoe gebruikers de nieuwsvoorziening in de app beoordelen. Ook is naar demografische gegevens gevraagd. Deze gegevens zijn in eerste instantie gebruikt om extra inzicht te verkrijgen bij de uitkomsten. 1Limburg kan de demografische gegevens, op geaggregeerd niveau, echter ook inzetten in de communicatie richting de mobiele adverteerdersmarkt.

Benadering
De gebruikers zijn via een advertentie in de 1Limburg app benaderd om deel te nemen aan het onderzoek (zie bijbehorende afbeelding). Doordat deze advertentiemogelijkheid reeds in de 1Limburg app beschikbaar was, kon het onderzoek zonder "app-update" geplaatst worden. De advertentie stuurde de gebruikers direct door naar de vragenlijst. De veldwerkperiode was twee weken, daarna is het onderzoek gesloten door de advertentie weer uit de app te verwijderen.