Focus groepen

Een focus groep is een vorm van kwalitatief onderzoek waarbij een aantal personen met elkaar in discussie gaat met betrekking tot bijvoorbeeld een nieuw product, een nieuw concept of een bestaand product of dienst. Tijdens deze groepsdiscussie zijn twee gespreksleiders van Enigma Research aanwezig. Om antwoord te krijgen op uw onderzoeksvraag, stellen de gespreksleiders een aantal gerichte vragen. Ook wordt er dikwijls aan de deelnemers van de focus groep gevraagd om enkele korte opdrachten op papier uit te voeren, welke daarna gezamenlijk worden besproken.

Doel
Een focus groep kan onder andere inzicht bieden in achterliggende motivaties/redenen om een product of dienst wel- of juist niet af te nemen. Naast voor het onderzoeken van bestaande producten en diensten, is een focus groep ook uitermate geschikt om een nieuw product te testen voordat deze daadwerkelijk op de markt wordt gebracht (het vooraf testen van een product kan waardevolle informatie opleveren over de potentiële marktacceptatie). Tot slot kan een focus groep in bepaalde gevallen ook ingezet worden als voorloper van een online kwantitatief onderzoek. In dit geval kunnen de aanbevelingen en conclusies met betrekking tot de groepsdiscussie achteraf getoetst worden.

De voordelen van het organiseren van een focus groep op een rij:
-Deelnemers reageren op elkaars ideeën en maken door de discussie nieuwe associaties. Hierdoor wordt creativiteit en diepgang gestimuleerd, wat nieuwe inzichten zal opleveren.
-Mogelijkheid tot het direct betrekken van (potentiële) klanten bij de ontwikkeling van uw product.
-Het geeft inzicht in de meningen, behoeften en wensen die bestaan met betrekking tot een product of dienst.
-Kan ingezet worden als eerste verkenning voor een kwantitatief onderzoek.

Werkwijze
Indien u ervoor kiest om een focus groep door Enigma Research uit te laten voeren, wordt er allereerst in overleg met u een discussiedocument opgesteld. Dit document vormt de leidraad voor de focus groep. Om achteraf analyses te kunnen maken, wordt de volledige groepsdiscussie door Enigma Research middels een audio opname vastgelegd. Uiteindelijk ontvangt u een uitgebreid schriftelijk rapport inclusief conclusie en advies.Samengevat

 • Groepsdynamiek zorgt voor diepgang en nieuwe inzichten.

  Directe mogelijkheid voor het stellen van vervolgvragen, om zo tot de kern te komen.

  Verkenning voor kwantitatief onderzoek.

 • Focus Groepen

Enigma Research werkt o.a. voor:
rechts
 • Martinihotel
 • Twee nul
 • Fox Sports
 • Eemspop
 • Biblionet Drenthe
 • Buro Goeie Grond
 • MKB Ondernemersavond
 • RBO
 • Thabasco
 • Deutsche Bank
 • Heijkoop & Partners
 • Cedin
 • Groninger Open Coffee Club
 • Groningen City Club
 • Jonge Bedrijven Netwerk
 • Universiteitskrant (UK)
 • De Jonge Ondernemersprijs
 • Hunter Douglas Europe
 • Friesch Dagblad